ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_users, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_mijopolls, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
Powered by www.mahsanco.ir

nazemi-webغلامرضا ناظمی : مکانی را درخور نشست فراهم کنیم ، انجمنی از فرهیختگان دانشهای هم پیوند

با نام خدا وند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد .
زمان کوتاه و زخمها عمیق است ، راه درمان های کنونی پاسخگو نیستند ، پس راه دیگری شاید تا به تندی سلامتی فراهم آید .
راهکار: تصمیم گیری به روش برگزاری نشست‌های نتیجه محور
درستکار دانایی را دبیر کار کنیم (که هم به دانش وتجربه آراسته باشد و هم به خلق وخوی نیکو/ کسی که سخنش برپایه سودمندی خویش و یا هم گروه هایش استوار نشده باشد) ، مکانی را درخور نشست فراهم کنیم ، انجمنی از فرهیختگان دانشهای هم پیوند(که کارهایی از این دست را پیشتر به سرانجام رسانده / از انجمن های صنفی می توان کمک گرفت) و نمایندگان دستگاههای اجرایی( تنها برای دوری از ناهمسانی با دیدگاه حاکمیت و قوانین درستِ موجود) را فرابخوانیم (با بزرگداشت و خواهش که آنان بسیار زودرنج هستند) ، موضوع را با این گفته « می‌دانیم که حل این مسئله نیاز به پژوهش گسترده و صرف هزینه دارد ، اما آنقدر مهم است که نمی‌توان منتظر پاسخِ پس از پژوهش ماند و شاهد رنج دچاران به آن بود ، شاید راهکار بدست آمده بدین شیوه 100 درصد دانش بنیان نباشد ، اما به ما زمان خواهد داد تا وقتی دیگر دستآوردهای پژوهیده را هم به آن بیفزاییم .
نیک می‌دانیم که همه ی شما کمابیش برای چاره جویی بخشی از موضوع ، دیدگاه مناسب و قابل دفاع دارید و هم اندیشی دراین جمع چاره ی کار را تا اندازهای روشن و راه را خواهد گشود » آغاز کنیم ، زمان مناسبی را برای طرح موضوع ،گفتگو و جمع بندی ، تصمیم سازی و تصمیم گیری (چندهفته یا چندماه / به شکل هر روزه) در نخستین نشست تعیین کنیم ، برآیند گفتگوهای روزانه را برای تصویبِ در فردای آن روز در دستورکار نشست بگذاریم ، در نشست پایانی برآیندها را در قالب آیین نامه/شیوه نامه به تصویب برسانیم ، از برونداد پایانی نشستها پشتیبانی و انجام آن را آغاز کنیم .
نمونه: در شهرسازی گام آغازین ، شناخت ( گردآوری آنچه به موضوع پروژه و حل مشکل برمی گردد / آمار و اطلاعات ، مطالعات میدانی و کتابخانهای ، قوانین و مقررات ، خواسته های بهره برداران و . . . ) است ، در این گام مهندس مشاور به یاری داده های بدستآمده ، چهره ی روشنی از موضوع و اهداف طرح را ترسیم و پایه ی کار خویش قرار می دهد، اما در برخی موارد ، داده های آماری یا قابلاتکا نبوده و یا وجود ندارند .
در اینگونه موارد راهچاره هماناست که گفته شد و بدین سان :
با برقراری نشستهای هماندیش در ترازهای گوناگون ( مردم محلی/ شورای اسلامی شهر یا روستا / نظرخواهی از ادارات و سازمانها / طرح چالشی موضوع در جلسات بررسی طرح ها و . . ) گام شناخت ، انجام و نمای کلی موضوع و اهداف طرح روشن می‌گردد
سپس راه های رسیدن به اهداف دسته بندی و در معرض تصویب قرار می‌گیرد و اینچنین ؛ موضوع سرانجام می یابد ( طراحی باغ گیاهشناسی مشهد بدین شیوه و با برگزاری نشست هایی با نام کمیته راهبردی به سرانجام رسید)
غلامرضا ناظمی
کارشناس ارشد معماری
فعال در حوزه معماری و شهرسازی
12 / 05 / 1392

Add comment

Security code
Refresh

آخرین خبرها

جستجوی سریع